Biopolttoaineet LIPASTO-järjestelmässä

Niitä polttoaineita, joihin lisätään bio-osuuksia, käsitellään LIPASTO-järjestelmässä seuraavasti.

Bio-osuuksia lisätään LIPASTO-järjestelmässä vain bensiiniin , dieseliin ja korkeaseosetanolipolttoaineeseen E85 ja tulevaisuudessa myös etanolidieseliin (ED95). Sekoitevelvoitteen mukaan bio-osuutta voi lisätä myös työkoneiden käyttämään polttoöljyyn ja silti se voidaan laskea liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Tämä on erittäin ongelmallista mallin kannalta. Tilastokeskuksen kanssa neuvoteltua, on päädytty jättämään polttoöljyyn sekoitettu osuus LIPASTO:ssa pois ja lisäämään se liikennedieseliin. LIPASTO-mallien päivityshetkellä (keväällä) todellisia sekoitussuhteita ei ole vielä tiedossa. Tästä aiheutuu pieni virhe työkonelaskentaan (TYKO). LIPASTO:ssa tieliikenteessä bensiiniin sekoitettava osuus saavuttaa tekniset rajansa, kun E10 polttoaineessa on kymmenen prosenttia litramäärästä. Dieseliin lisättävässä bio-osuudessa (NEXBTL) ei teknistä rajoitetta ole. Korkeammat bio-osuudet voidaan silloin lisätä dieseliin, E85 ja ED95 polttoaineisiin.

Laki sekoitevelvoitteesta mahdollistaa ns. tuplalaskennan. Tämä tarkoittaa, että kun bio-osuus tuotetaan jätteestä tai tähteistä taikka syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta voidaan sen velvoiteosuus laskea kaksinkertaisena. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentaohjeen mukaan päästöt lasketaan käytönaikaisen päästön mukaan ja siten bio-osuus on nollapäästöistä CO2 päästöjen osalta. Koska todellinen päästövähenemä tulee vain todellisesta bio-osuudesta, ei tuplalaskentaa voida ottaa huomioon päästölaskennassa. Siksi päästövähenemä ei ole sekoitevelvoitteen mukainen prosenttiosuus, vaan pienempi. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tehollinen bio-osuus on vuonna 2020 ja siitä eteenpäin 12,5 % velvoitteen tuplalaskentoineen ollessa 20 %.

Sekoitevelvoite on määritelty prosenttiosuutena polttoaineen lämpöarvosta. Koska bio-polttoaineen (etanoli, biodiesel) lämpöarvo on eri kuin fossiilisten polttoaineiden (alempi), on litra- ja kilomääräinen bio-osuus suurempi kuin lämpöarvomääräinen oheisen taulukon mukaisesti.  Taulukossa bensiiniin ja dieseliin litramääräisesti tarvittavat bio-osuudet vähenevät sitä mukaa kun E85 ja ED95 polttoaineet lisääntyvät.

Polttoaineiden bio-osuuksien vaikutuslaskenta CO2 päästöihin LIPASTO -järjestelmässä
Vuosi Sekoitusvelvoite (laki)  [%] lämpöarvosta (ei polttoainekohtainen, sisältää tuplalaskennan) Tehollinen bio-osuus polttoaineen lämpöarvosta [%] (ei tuplalaskentaa) Tehollinen bio-osuus polttoaineen lämpöarvosta [%] (ei tuplalaskentaa)   Tehollinen bio-osuus polttoaineen litra-/painoarvosta [%] (ei tuplalaskentaa) Tehollinen bio-osuus polttoaineen litra-/painoarvosta [%] (ei tuplalaskentaa)
    Bensiini Diesel   Bensiini Diesel
             
2007 0 0 0   0,0 % 0,0 %
2008 2 2 2   3,0 % 2,1 %
2009 4 4 4   6,0 % 4,2 %
2010 4 4 4   6,0 % 4,2 %
2011 6 6 6   8,9 % 6,3 %
2012 6 6 6   8,9 % 6,3 %
2013 6 6 6   8,9 % 6,3 %
2014 6 8 8   9,5 % 9,3 %
2015 8 8 8   9,6 % 9,3 %
2016 10 9 9   9,7 % 10,8 %
2017 12 10 10   9,8 % 12,3 %
2018 15 10 10   9,8 % 12,3 %
2019 18 11 11   9,9 % 13,7 %
2020 20 12,5 12,5   9,9 % 15,7 %
2021 20 12,5 12,5   9,9 % 15,5 %
2022 20 12,5 12,5   9,9 % 15,3 %
2023 20 12,5 12,5   9,9 % 15,1 %
2024 20 12,5 12,5   9,9 % 14,9 %
2025 20 12,5 12,5   9,9 % 14,7 %
2026 20 12,5 12,5   9,9 % 14,4 %
2027 20 12,5 12,5   9,9 % 14,2 %
2028 20 12,5 12,5   9,9 % 13,9 %
2029 20 12,5 12,5   9,9 % 13,6 %
2030 20 12,5 12,5   9,9 % 13,2 %
2031 20 12,5 12,5   9,9 % 12,8 %
2032 20 12,5 12,5   9,9 % 12,5 %
2033 20 12,5 12,5   9,9 % 12,1 %
2034 20 12,5 12,5   9,9 % 11,8 %
2035 20 12,5 12,5   9,9 % 11,4 %
2036 20 12,5 12,5   9,9 % 11,0 %
2037 20 12,5 12,5   9,9 % 10,6 %
2038 20 12,5 12,5   9,9 % 10,3 %
2039 20 12,5 12,5   9,9 % 9,9 %
2040 20 12,5 12,5   9,9 % 9,5 %
2041 20 12,5 12,5   9,9 % 9,1 %
2042 20 12,5 12,5   9,9 % 8,6 %
2043 20 12,5 12,5   9,9 % 8,3 %
2044 20 12,5 12,5   9,9 % 7,9 %
2045 20 12,5 12,5   9,9 % 7,5 %
2046 20 12,5 12,5   9,9 % 7,1 %
2047 20 12,5 12,5   9,9 % 6,6 %
2048 20 12,5 12,5   9,9 % 6,2 %
2049 20 12,5 12,5   9,9 % 5,7 %
2050 20 12,5 12,5   9,9 % 5,3 %
Lähde: LIISA 2014 laskentajärjestelmä, VTT
Päivitetty 6.11.2015
Kari Mäkelä, VTT
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi