Suomen kotimaanliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2019
LIPASTO 2019
  Yhdiste [t/a]    
Kotimaanliikenne(1 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2e[MIlj.t] Polttoaineen kulutus [Milj.t] Energian käyttö [PJ]
Tieliikenne 33 053 3 544 27 629 698 341 277 45 10,5 3,8 162
Rautatieliikenne (diesel) 193 86 1 515 30 3,8 1,1 0,25 0,07 0,02 0,91
Vesiliikenne(2 19 807 3 043 6 758 335 150 10 90 0,44 0,14 6,1
Lentoliikenne 1 442 95 894 7,4 4 6 57 0,22 0,07 2,9
Yhteensä 54 495 6 768 36 796 1 070 498 294 192 11 4,0 172
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen liikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 Vesiliikenne sisältää huviveneet ja laivaliikenteen, mutta ei kalastusaluksia
Lähde: LIPASTO 2019, VTT
Päivitetty:  15.6.2020
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi