Suomen kotimaanliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2018
LIPASTO 2018
  Yhdiste [t/a]    
Kotimaanliikenne(1 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2e[MIlj.t] Polttoaineen kulutus [Milj.t] Energian käyttö [PJ]
Tieliikenne 37 154 3 762 30 430 792 371 273 47 10,9 3,9 165
Rautatieliikenne (diesel) 181 80 1 412 28 3,6 1,0 0,24 0,063 0,020 0,86
Vesiliikenne(2 19 565 3 085 6 473 330 147 10 80 0,42 0,14 5,8
Lentoliikenne 1 442 95 894 7,4 3,6 5,9 57 0,22 0,068 2,9
Yhteensä 58 342 7 022 39 208 1 158 525 290 184 12 4,1 174
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen liikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 Vesiliikenne sisältää huviveneet ja laivaliikenteen, mutta ei kalastusaluksia
Lähde: LIPASTO 2018, VTT
Päivitetty:  4.2.2020
VTT, Arttu Lauhkonen
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi