Suomen kotimaanliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017
LIPASTO 2017
  Yhdiste [t/a]    
Kotimaanliikenne(1 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2 [MIlj.t] Polttoaineen kulutus [Milj.t] Energian käyttö [PJ]
Tieliikenne 35 345 4 031 32 904 734 446 287 45 10 3,8 163
Rautatieliikenne (diesel) 183 79 1 410 29 3,6 1,0 0,24 0,06 0,02 0,87
Vesiliikenne(2 19 560 3 187 8 235 374 152 12 84 0,51 0,17 7,1
Lentoliikenne(3 1 176 162 811 5,9 3 5 51 0,19 0,06 2,7
Yhteensä 56 264 7 459 43 361 1 143 604 306 180 11 4,1 174
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen liikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 Vesiliikenne sisältää huviveneet ja laivaliikenteen
(3 Ennakkotieto
Lähde: LIPASTO 2017, VTT
Päivitetty:  17.9.2019
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi