Suomen kotimaanliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2017
LIPASTO 2017
  Yhdiste [t/a]    
Kotimaanliikenne(1 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2 [MIlj.t] Polttoaineen kulutus [Milj.t] Energian käyttö [PJ]
Tieliikenne 41 804 4 286 32 927 904 484 266 44 11 3,9 164
Rautatieliikenne (diesel) 185 80 1 429 29 3,6 1,0 0,41 0,06 0,02 0,9
Vesiliikenne(2 19 570 3 193 8 418 381 152 12 100 0,51 0,17 6,9
Lentoliikenne(3 1 365 85 834 5,9 54 54 54 0,19 0,19 2,8
Yhteensä 62 925 7 644 43 608 1 321 693 333 198 12 4,3 174
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen liikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 Vesiliikenne sisältää huviveneet ja laivaliikenteen
(3 Ennakkotieto
Lähde: LIPASTO 2017, VTT
Päivitetty:  3.7.2018
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi