Suomen kotimaanliikenteen päästöt ja energiankäyttö vuonna 2016
LIPASTO 2016
  Yhdiste [t/a]    
Kotimaanliikenne(1 CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2 Polttoaineen kulutus [t/a] Energian käyttö [PJ]
Tileliikenne 53 377 6 691 32 844 1 023 650 252 45 11 543 790 3 878 589 164
Rautatieliikenne (diesel) 186 80 1 428 30 3,7 1,0 0,41 64 056 20 348 0,87
Vesiliikenne(2 19 396 3 305 8 231 379 150 12 91 499 603 162 594 6,9
Lentoliikenne(3 1 351 84 826 5,9 3,5 5,6 53 202 858 64 018 2,8
Yhteensä 74 311 10 161 43 329 1 438 807 270 189 12 310 306 4 125 549 174
(1 IPCC:n raportointiohjeiden mukaan Suomen liikenteen päästöiksi lasketaan vain kotimaanliikenteen päästöt
(2 Vesiliikenne sisältää huviveneet ja laivaliikenteen
(3 Ennakkotieto
Lähde: LIPASTO 2016
Päivitetty:  18.8.2017
VTT, Jenni Eckhardt
Email: etunimi.sukunimi@vtt.fi