Suomen autokannan suoriteosuudet Taulukko Excel-tiedostona
ALIISA laskentajärjestelmä, vuoden 2017 versio HA = henkilöauto, PA = pakettiauto, LA = linja-auto, KAIP = kuorma-auto ilman perävaunua, KAP = kuorma-auto perävaunun kera
2017 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2020 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2025 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2030 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä
HA bensiini 0,6% 2,3% 6,6% 15,2% 11,5% 13,6% 8,4% 58,4% HA bensiini 0,2% 1,2% 3,9% 10,7% 8,9% 11,8% 19,1% 55,8% HA bensiini 0,0% 0,2% 1,2% 4,3% 4,7% 8,0% 35,9% 54,3% HA bensiini 0,0% 0,0% 0,2% 1,3% 1,8% 4,2% 48,9% 56,5%
HA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% HA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% HA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% HA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
HA diesel 0,2% 0,2% 1,3% 4,9% 11,1% 15,9% 7,4% 41,1% HA diesel 0,1% 0,2% 0,9% 3,6% 8,8% 13,8% 15,6% 42,9% HA diesel 0,0% 0,1% 0,3% 1,7% 4,9% 9,4% 26,6% 42,9% HA diesel 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 2,2% 5,0% 31,1% 39,0%
HA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% HA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% HA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% HA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4%
HA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% HA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,6% HA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,5% HA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5%
HA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% HA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% HA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% HA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
HA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% HA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% HA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% HA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,6%
HA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% HA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% HA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% HA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Yhteensä 0,9% 2,5% 7,9% 20,2% 22,7% 29,8% 16,1% 100,0% Yhteensä 0,3% 1,3% 4,7% 14,3% 17,8% 25,9% 35,6% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,3% 1,5% 6,0% 9,7% 17,6% 65,0% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,3% 1,9% 4,0% 9,3% 84,5% 100,0%
2017 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2020 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2025 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2030 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä
PA bensiini 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 1,3% PA bensiini 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 1,2% PA bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 1,2% 1,6% PA bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,3% 2,4%
PA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA FFV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PA diesel 2,5% 3,5% 8,3% 19,5% 32,6% 21,1% 10,9% 98,5% PA diesel 1,0% 2,1% 5,3% 13,8% 26,2% 19,0% 30,9% 98,3% PA diesel 0,0% 0,6% 1,8% 5,9% 14,8% 13,4% 60,3% 96,8% PA diesel 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 6,3% 7,3% 78,4% 94,3%
PA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% PA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% PA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% PA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6%
PA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA sähkö PHEV bensiini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% PA sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5%
PA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% PA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% PA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% PA sähkö BEV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1%
PA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% PA vety 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Yhteensä 2,9% 3,6% 8,5% 19,7% 32,8% 21,4% 11,1% 100,0% Yhteensä 1,1% 2,1% 5,4% 14,0% 26,4% 19,2% 31,8% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,6% 1,8% 6,0% 14,9% 13,6% 63,0% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,4% 1,9% 6,3% 7,4% 83,9% 100,0%
2017 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2020 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2025 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2030 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä
LA diesel 0,0% 0,6% 5,9% 16,1% 17,7% 39,5% 19,5% 99,4% LA diesel 0,0% 0,1% 2,6% 10,0% 13,1% 35,2% 37,9% 98,8% LA diesel 0,0% 0,0% 0,1% 2,9% 5,7% 22,4% 64,5% 95,6% LA diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 9,7% 79,2% 90,3%
LA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,5% LA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,6% LA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 1,0% 1,2% LA kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,2% 2,3%
LA sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% LA sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% LA sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% LA sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 7,4%
Yhteensä 0,0% 0,6% 5,9% 16,3% 18,0% 39,6% 19,6% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,1% 2,6% 10,1% 13,3% 35,3% 38,7% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,1% 2,9% 5,8% 22,6% 68,6% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 9,8% 88,8% 100,0%
2017 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2020 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2025 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2030 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä
KAIP diesel 0,1% 0,9% 8,9% 21,5% 20,6% 32,6% 15,3% 99,9% KAIP diesel 0,0% 0,1% 3,8% 13,0% 14,8% 29,7% 38,0% 99,4% KAIP diesel 0,0% 0,0% 0,2% 3,5% 6,2% 18,8% 68,8% 97,5% KAIP diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 8,0% 85,1% 94,6%
KAIP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% KAIP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAIP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAIP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
KAIP sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAIP sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% KAIP sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,3% KAIP sähkö PHEV diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,7%
KAIP sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAIP sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% KAIP sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% KAIP sähkö 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,7%
Yhteensä 0,1% 0,9% 8,9% 21,5% 20,6% 32,7% 15,4% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,1% 3,8% 13,0% 14,8% 29,7% 38,5% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,2% 3,5% 6,2% 18,9% 71,3% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 8,0% 90,5% 100,0%
2017 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2020 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2025 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä 2030 Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Yhteensä
KAP diesel 0,1% 0,9% 8,9% 21,5% 20,6% 32,7% 15,3% 100,0% KAP diesel 0,0% 0,1% 3,8% 13,0% 14,9% 29,8% 38,5% 100,0% KAP diesel 0,0% 0,0% 0,2% 3,5% 6,2% 19,0% 71,1% 100,0% KAP diesel 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 8,1% 90,4% 100,0%
KAP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% KAP kaasu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Yhteensä 0,1% 0,9% 8,9% 21,5% 20,6% 32,7% 15,3% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,1% 3,8% 13,0% 14,9% 29,8% 38,5% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,2% 3,5% 6,2% 19,0% 71,1% 100,0% Yhteensä 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 8,1% 90,4% 100,0%
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
ALIISA malli
Päivitetty 16.7.2018