LIPASTO kuva
 |  LIPASTO etusivu   |  INVENTAARIO etusivu  |  In English
LIPASTO  kaikki liikennemuodot
 


Kaikki yhdisteet 2018
 
Hiilidioksidiekvivalentti (CO2ekv) 1990-2018
Hiilimonoksidi (CO) 1990-2018
Hiilivedyt (HC) 1990-2018
Typen oksidit (NOx) 1990-2018
Hiukkaset (PM) 1990-2018
Rikkidioksidi (SO2) 1990-2018