LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  | Yhteystiedot
  |  Yksikköpäästöt  | Päästöinventaario  | In English


LIPASTO - Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä

LIPASTO on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toteuttama ja ylläpitämä Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. Se kattaa tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä työkoneet.

LIPASTOn rahoittamiseen ovat vuosina 2013-2017 osallistuneet Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus.LIPASTO koostuu seuraavista kahdesta osasta:

Liikennevälineiden yksikköpäästökertoimet

Yksikköpäästötietokanta sisältää liikennevälineiden ja työkoneiden päästökertoimet,
eli käytönaikaiset päästömäärät kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä
kohden (g/tkm, g/hkm).

 
Liikenteen päästöinventaario

Päästöinventaariossa lasketaan liikennemuotokohtaisilla alamalleilla Suomen liikenteen
vuotuiset kokonaispäästöt ja energiankulutus. Laskentamallit päivitetään vuosittain, ja tuloksia
hyödynnetään kansallisissa ja kansainvälisissä päästöraportoinnissa.