LIPASTO kuva
  |  Etusivu  |  LIPASTOn kuvaus  |  LIPASTOn taustaa  |  Yhteystiedot  | In English
 
LIPASTO on VTT:ssä toteutettu Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä.

Näillä sivuilla esitellään LIPASTO-laskentajärjestelmä, jonka pääosat ovat neljän liikennemuodon ja työkoneiden päästömallit (päästöjen inventointi) sekä liikennevälineiden ja työkoneiden yksikköpäästökertoimet.

LIPASTO-sivuston aineisto on vapaasti lainattavissa lähde mainiten.

 
Ajankohtaista
LIPASTO-uudistus            Lue lisää
 
   
   
Projekteja
 
 
  1. Liikenteen päästöjen inventointi

Päästöjen inventoinnilla tarkoitetaan päästömäärien laskentaa. Laskennan tuloksena on yleensä päästömäärä liikennevälineryhmittäin jollakin alueella (tonnia/vuosi).

LIPASTO-järjestelmä sisältää liikenteen päästöt aikasarjana vuosille 1980-2012 sekä ennusteen vuoteen 2032 asti.
 

Alla olevissa linkeissä esitellään neljän eri liikennemuodon laskentamallit ja niiden tulokset. Lisäksi alla on linkki työkoneiden päästösivulle.
 
LIISA 2012 - tieliikenne
RAILI 2012 - rautatieliikenne
MEERI 2012 - vesiliikenne
ILMI 2008 - ilmaliikenne
Perusvuosi 2012 - kaikki liikennemuodot
TYKO 2012 - työkoneet ja maastoajoneuvot
2. Liikenteen yksikköpäästöt

Yksikköpäästöillä tarkoitetaan tässä liikennevälineiden päästömääriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden (esim. g/tonnikilometri, g/henkilökilometri).

LIPASTO-yksikköpäästötietoa tarvitaan esimerkiksi laskettaessa yksittäisen ajoneuvon päästöjä tai tuotantolaitoksen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.


Yksikköpäästöt - pääsivu
Tavaraliikenne - tieliikenne
Tavaraliikenne - rautatieliikenne
Tavaraliikenne - vesiliikenne
Tavaraliikenne - ilmaliikenne
Henkilöliikenne - tieliikenne
Henkilöliikenne - rautatieliikenne
Henkilöliikenne - vesiliikenne
Henkilöliikenne - ilmaliikenne
Maastoliikenne
Työkoneet