LIPASTO kuva
  |  LIPASTO etusivu  | Yhteystiedot
  |  Yksikköpäästöt  | Päästöinventaario  | In English


LIPASTO - Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä

LIPASTO on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toteuttama ja ylläpitämä Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä. Se kattaa tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen sekä työkoneet.

LIPASTOn rahoittamiseen ovat vuosina 2013-2017 osallistuneet Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus.


Liikenteen päästöinventaario

Päästöinventaariossa lasketaan liikennemuotokohtaisilla alamalleilla Suomen liikenteen
vuotuiset kokonaispäästöt ja energiankulutus. Laskentamallit päivitetään vuosittain, ja tuloksia
hyödynnetään kansallisissa ja kansainvälisissä päästöraportoinnissa.

 
Liikennevälineiden yksikköpäästökertoimet

Yksikköpäästötietokanta poistuu käytöstä 1.8.2022 tietojen vanhentumisen vuoksi. Vaihtoehtoisia tietolähteitä: